เนื้อหา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ ล๕๕ - ก โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)